Gjennom historien har sex alltid vært forbundet med lover, regler og straff....

 

Virkelig gamle lover

Ganske gamle lover

Gamle sodomi lover i USA - gyldige frem til 2003