Gjennom historien har sex alltid vært forbundet med lover, regler og straff....

 

Følgende stater i USA hadde frem til 2003 (noen frem til 2006) egne lover som gjelder analsex/oralsex, også blant heterofile par

§1: Alabama: Forbudt, kan medføre en bot på 2000$, men forbudet gjelder ikke dersom man er gift med den man har analsex med.

§2: Arizona: Rammes av to lover, den ene omfatter uanstendig adferd, den andre "en handling som strider mot naturen)
Begge deler kan gi 500$ i bot.

§3: Florida: Analsex er unaturlig og kan medføre en bot på 500$
Forbudet er bekreftet å stride mot grunnloven, men handlingen rammes i dag av andre "sovende" regler som gjør at det fortsatte er mulig å bli straffet.
Florida var den første staten som innførte dødstraff for analsex, i 1842.
Straffen ble senere redusert, men så sent som i 1943, var dødstraff vurdert som ett mulig straffe alternativ for homofile.

§4: Idaho: Om du syntes bøter høres strengt ut så styr klar av Idaho.
Analsex er definert som en forbrytelse mot naturen og straffes med fengsel fra fem år og opp til livstid.

§5: Illinois: Passer kanskje ikke inn i denne listen, men vi måtte ta den med.
Dette var nemlig den første staten i USA til å fjerne forbudet mot analsex, det skjedd i 1961 og grunnen var at ved å fjerne forbudet, håpet man på å kunne studere fenomenet for å på den måten finne ut hvordan man kunne utrydde denne vedstyggeligheten en gang for alle.

§6: Lousianna: Loven er fortsatt der og man risikerer en bot på 2000$, men det er en sak i "systemet" som fortsatt behandles.
Det syntes å være enighet om at loven bryter den Amerikanske grunnloven og forbudet vil snart fjernes.

§7: Maryland: Rammes av ett par lover, hvor den ene som omhandler Sodomy kan gi 10 år bak gitteret, den som omhandler unaturlig eller perverse seksuelle handlinger gir normalt bare en bot på 1000$
Loven gjelder dog ikke for ikke-kommersiell, heteroseksuelle handlinger i private hjem. (spesifisert i en sak fra 1990)

§8: Massachusetts: Analsex er en forbrytelse med naturen og straffes med fengsel i inntil 20 år.
Det er også en unaturlig handlig og bøtelegges mellom 100 og 1000$

§9: Michigan: Her er analsex en forbrytelse mot naturen og man kan straffes med inntil 15 år i fengsel.
Heldigvis slipper man unna dersom det er snakk om to voksne mennesker som begge samtykker i å ha det med hverandre.

§10: Minnesota: 3000$ regnes som en passende pris å betale i denne staten.
I Minnesota er det for øvrig også forbudt for mennesker å ha sex med fugler.

§11: Mississippi: Unaturlig samleie, 10 år i fengsel.

§12: Missouri: Uanstendig adferd, loven rammer kun homofile, men de risikerer en bot på 1000$ dersom de praktiserer analt samleie.

§13: Nord Carolina: Analsex er en forbrytelse mot naturen og kvalifiserer til 10 år i fengsel og/eller bøter som settes etter rettens forgodtbefinnende.

§14: Rhode Island: Forbrytelse mot naturen, kan straffes med fengsel fra 7 til 20 år, hvor det regnes som skjerpende omstendigheter dersom man ikke er gift.

§15: Sør Carolina: Rammes av en lov som omhandler å plage andre og kan bøtelegges med bøter på 500$

§16: Utah: 1000$ koster det kjapt å ha analsex i Utah.
Men loven er ikke ment å ramme de heterofile.
I 1982 gikk Republikanerne til valg på at de skulle fjerne absolutt alle sosiale rettigheter hos homofile, inkludert muligheten til å stemme ved fremtidige valg.

Ellers kan man merke seg følgende:

Den siste personen i USA som ble henrettet fordi han var homofil, ble skutt i California i 1801. (Staten var fortsatt underlagt Spansk lov)
Den første var Richard Cornish som ble dømt til døden i 1625 (Virginia)

I år 2000 ble over 100 personer kastet ut av det Amerikanske forsvaret fordi de var homofile, noe som ikke ble regnet som akseptabelt.
Forbudet mot homofili i det Amerikanske forsvaret skriver seg tilbake til 1918.
Frem til da var man sikker på at personer som praktiserte slik sex ikke ville forsøke å komme inn i hæren og det hadde ikke eksistert ett behov for en lov som forbød det.

Det har eksistert forbud i ytterligere en rekke stater inntil ganske nylig, men lovene har hatt en tendens til å falle bort da en rekke domstoler har konkludert med at de strider mot grunnloven som gir enhver Amerikaner en stor grad av frihet.
Dette gjelder blant annet: Wisconsin (1983), Washington (1976), Texas (1994), Nevada (1993), New York (1980), California (1976), Alaska (1980), Arkansas (2002) Georgia (1998) Montana (1997), Tennessee (1996) bare for å nevne noen.

Syv stater regner brudd på sodomy loven (oral og / eller analsex) som en så alvorlig forbrytelse at det er behov for å varsle lokalsamfunnet om "lovbryteren" som bor blant dem.
De syv statene er:: Alabama, Idaho, Kansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, og South Carolina.
Så om du har gitt eller motatt en blow-job og blitt tatt på fersk gjerning, står du i registeret over sex-forbrytere sammen med voldtektsmenn og pedofile!