Mange av de lovene vi henviser til på denne nettsiden er såpass spesielle at de er vanskelig å tro...

Vi er inneforstått med at det stiller høye krav til kilde troverdighet for at VI skal fremstå som troverdige her….
På den annen side, vi har laget disse sidene for å underholde, ikke for at noen skal benytte den som et juridisk oppslagsverk.

Vi verken kan eller vil gå god for alle de lovene og reglene som er samlet på disse nettsidene, men her er et utvalg av de kildene vi har benyttet oss av…. Å skrive kilde ved hver enkelt lov er etter vår mening ikke hensiktsmessig, av overnevnte grunn.

Her er uansett listet en rekke forskjellige kilder vi har benyttet oss av.

Nettsider:
Sexuality.org (generelt)
sodomylaws.org (lover ang oral/analsex og homofili - nettsiden er nedlagt)
wikipedia.org
weirdsexlaws.com

Bøker:
"The worlds greatest book of useless information" av Noel Botham.