Siden starten har sexleketøy vært vårt største satsningsområde, det burde derfor ikke overaske noen at vi har tatt med en egen samling lover om dette emnet.

En ting som er ganske spesielt med USA, er at hver enkelt stat kan ha helt egne lover og regler, så det som er lov i en stat, kan straffes med lange fengselsstraffer på den andre siden av statsgrensen.

§1: Ohio er den første staten i USA som forbyr sexleketøy.
Det skjer allerede i 1876.
Forbudet blir senere fjernet og staten er ikke lenger med på listen med dette latterlige forbudet.

§2: Sexleketøy er i varierende grad forbudt i følgende stater i USA:
Alabama, Texas, Georgia, Louisiana og Mississippi.
Lurer du på straffen for å selge, og enkelte tilfeller bare kjøpe eller ha slike artikler i huset?
Ett år i fengsel.
For de som lurte, så er ikke dette en gammel lov som "henger igjen".
Dette er i aller høyeste grad en aktiv lov man faktisk kan bli arrestert og dømt etter.
Den ble vedtatt i Alabama så sent som i 1998 og det er for øyeblikket ett forslag fremme i Sør Carolina og Tennessee om å forby sexleketøy også i de statene.

§3: I Texas er det forbudt å selge dildoer og lignende artikler. Det er dog lov å ha sexleketøy til eget bruk, men dersom du har 6 eller mer, så er det ulovlig, fordi da går man ut i fra at du har til hensikt å selge.
(forbudet ble fjernet i 2008)

§4: I Arizona er det en lov som forbyr en å ha mer enn to dildoer i ett hus.
(fjernet i 2006)

§5: I Mississippi er det ikke lov å ha så mye som en vibrator i nattbordskuffen.
Det er forøvrig ett faktum at salget av elektriske tannbørster har gått i været i Mississippi og det spekuleres i lokale medier i om det er en sammenheng.
(Fjernet i 2006)

§6: Alabama er eneste stat i USA som fortsatt har et forbud mot salg av sexleketøy.

Forøvrig er det ingen regulering på hva sexleketøy kan innholde, slik at det er fullt lovlig å selge giftige sexleketøy i USA.
Det er også grunnen til at giftige sexleketøy fra tid til annen dukker opp i Norge, de er egentlig laget for det Amerikanske markedet.
Merk at alt sexleketøy er merket med påskriften (på embalasjen) "Novelty only" som betyr at det er laget for å sees på, ikek brukes og således ikke behøver å kontrolleres...

Men også kondomer er et hett tema i USA...

§7: I Maryland (USA) er det ulovlig med kondomautomater, med ett unntak: Det er lov med kondommaskiner på steder hvor det selges alkohol som skal drikkes på stedet, dvs. barer.

§8: I Hawaii, Kentucky, Pennsylvania og Wisconsin er det totalforbud mot kondommaskiner.

§9: I Texas er det kun på apoteket man har lov å selge kondomer og annen prevensjon.

Andre land:

§10: Forøvrig er det forbudt å både innføre og selge sexleketøy i India, Thailand og Sør-afrika.
Strafferammen ligger i alle land på bøter og opp til 2 år i fengsel.